Nickel's Diner

1060 Yavapai Dr, Ste 1, Rio Rico, AZ 85648